Facebook OmnisMares T101
Youtube OmnisMares T101
LinkedIn Costa OmnisMares T101
G+ T101 OmnisMares
TripAdvisor OmnisMares T101
T101 Espanol
T101 english
T101 - Technical & Diving Ops® Dive Training Center
ANDI SDI-TDI Training Facility | DAN Eu Business Partner | DDI Dive Center | Romania

Limba Romana (English - below):


SC Omnismares SRL (detinatoarea centrului de scufundari T101-Technical & Diving Ops®) respectă confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul General Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal 2016/679. Prezenta notificare descrie modul în care procesăm datele cu caracter personal ale candidaților, tipurile de informații pe care le colectăm, scopurile și temeiul legal în care le utilizăm, cu cine partajăm aceste informații, precum și opțiunile dvs. în ceea ce privește modalitatea în care utilizăm datele cu caracter personal ale candidaților. Descriem, de asemenea, măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal ale candidaților și modul în care ne puteți contacta cu privire la practicile noastre privind protecția datelor cu caracter personal.


     Datele colectate pot fi:

     Date de contact precum numele, adresa, codul poștal, numărul de telefon/mobil, adresa de e-mail;

     Date privind activitatea si nivelul de pregatire in scuba diving (certificate, diplome etc);

     Informații privind contul financiar (pentru o posibila rambursare)

     Informații colectate în timpul testărilor, evaluărilor și interviurilor, inclusiv telefonice, legate de sustinerea cursurilor sau de marketing;

     Informații disponibile în mod public;

     Informații medicale necesare pentru urmarea cursurilor si in activitatile de scuba diving;

     Orice date cu caracter personal care trebuie colectate potrivit legii.


Este posibil ca SC Omnismares SRL sa impartasesca datele dvs personale cu terti, autoritati ale statului dar si in scopul certificarii dvs ca si cursanti. Compania solicita tertilor niveluri de protectia a datelor in conformitate cu GDPR 2016/679.

     Putem folosi informațiile pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.

Putem folosi informatiile foto si video colectate in timpul cursurilor si activitatilor subacvatice pentru reclama si promovare (inclusiv in media si retelele sociale).

         Putem trimite periodic e-mailuri promoționale despre produse noi, oferte speciale sau alte informații despre care credem că s-ar putea găsi interesante folosind adresa de e-mail pe care ați furnizat-o.

         Din când în când, putem să vă folosim informațiile pentru a vă contacta în scopuri de cercetare de piață. Putem să vă contactăm prin e-mail, telefon, fax sau poștă. Putem folosi informațiile pentru a personaliza site-ul în funcție de interesele dvs.
Securitate:


     Ne angajăm ca informațiile dvs. sa fie in siguranta. Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am pus în practică proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm online.


Controlarea informațiilor dvs. personale


     Puteți alege să stergeti, pseudonimizati, restricționați colectarea sau utilizarea informațiilor personale prin trimiterea unui e-mail la info [ at ] omnismares.com sau info [ at ] t101.ro și vom respecta cerințele dvs. în limitele prevederilor legale.


Acest site foloseste cookies - pentru informatii suplimentatr privind destinatia si controlul lor, vizitati https://www.aboutcookies.org/***************************************************************************************


English language:


SC Omnismares SRL (the owner of the T101-Technical & Diving Ops® diving center) respects the confidentiality of your personal data in accordance with the General Personal Data Protection Regulations 2016/679. This notice describes how we process the personal data of the candidates, the types of information we collect, the purposes and legal basis in which we use them, with whom we share this information, and your options as to how we use the personal data of the candidates. We also describe the steps we take to protect the security of the personal data of candidates and how you can contact us about our privacy practices.


The data collected can be:

• Contact details such as name, address, postal code, phone / mobile phone number, e-mail address;

• Activity and level of training in scuba diving (certificates, diplomas, etc.);

• Financial account information (for possible reimbursement)

• Information collected during tests, assessments and interviews, including telephone conversations, course support or marketing;

• Publicly available information;

• Medical information needed to attend courses and in scuba diving;

• Any personal data that must be collected according to the law.


It is possible for SC Omnismares SRL to share your personal data with third parties, state authorities, and for the purpose of your certification as learners. The company requests third-party data protection levels in accordance with GDPR 2016/679.

We can use the information to improve our products and services.

We can use photo and video information collected during courses and underwater activities for advertising and promotion in media and social networks.


    We may periodically send promotional emails about new products, special offers, or other information that we think might be interesting by using the email address you provided.

   From time to time, we can use your information to contact you for market research purposes. We can contact you by email, telephone, fax or post. We can use the information to personalize the site according to your interests.
Security:


We are committed to ensuring your information is safe. To prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place appropriate physical, electronic and managerial procedures to protect and secure the information we collect online.


Control your personal information


You may choose to delete, pseudonymize, restrict the collection or use of personal information by sending an email to info [at] omnismares.com or info [at] t101.ro and will respect your requirements within the limits of the legal provisions.


This website is using cookies - for information regarding their usage and control, please visit https://www.aboutcookies.org/


ANPC Romania
GDPR